obnova a doručování nových (aktualizovaných) dat na WWW server