Obnova a doručování nových (aktualizovaných) dat na WWW server

 

Data lze na server doručovat dvojím způsobem:

 

Chcete mít jistotu, že Vaše stránky budou známé