Stručná anotace školení

Kurz je rozdělen do deseti tematických částí, z niž každá trvá šest vyučovacích hodin. Doba trvání celého kurzu je 10 pracovních dnů. Kurz je možno na přání zákazníka zkrátit.

 

1. Ovládání programu a tvorba jednoduchého dokumentu
2. Tvorba a editace běžných dokumentů
3. Typografie slova a odstavce
4. Práce s textovými rámečky a jednoduchými objekty Tvorba textového rámečku
5. Vícestránkový dokument, styly a předlohy
6. Pokročilé typografické funkce
7. Tvoříme barevný dokument
8. Práce s importovanou grafikou a dalšími objekty, tvorba složitých layoutů
9. Tisk a pre-press
10. Možnosti nastavení programu

1. Ovládání programu a tvorba jednoduchého dokumentu

 • NA OBSAH

 • 2. Tvorba a editace běžných dokumentů

  Tvorba nového dokumentu: z nuly nebo z připraveného layoutu?
  Jak postupovat při tvorbě jednoduchého dokumentu
  Příprava textu a jeho vkládání

  NA OBSAH

  3. Typografie slova a odstavce

  NA OBSAH

  4. Práce s textovými rámečky a jednoduchými objekty Tvorba textového rámečku

  NA OBSAH

  5. Vícestránkový dokument, styly a předlohy

  NA OBSAH

  6. Pokročilé typografické funkce

  Tabulátory
  Linky nad a pod odstavcem
  Hledání a nahrazováni textu
  Hledání a záměny s ohledem na atributy
  Přehled použitých písem a možnosti jejich nahrazení
  Styly dělení slov a precizního řízení zarovnání textu
  Děleni dle pravopisu
  Ruční dělení
  Doporučené děleni
  Kontrola pravopisu
  Uživatelský slovník
  Několik technických informací
  Editace hodnot prokladu v závislosti na velikosti písma
  Editování kerningových tabulek
  typografické preference

  NA OBSAH

  7. Tvoříme barevný dokument

  Barvy a jejich aplikování na různé prvky dokumentu
  Tvorba a editace barev
  Plovoucí roletka Colors [Barvy)
  Barvy ve stylech písma

  NA OBSAH

  8. Práce s importovanou grafikou a dalšími objekty, tvorba složitých layoutů

  NA OBSAH

  9. Tisk a pre-press

  NA OBSAH

  10. Možnosti nastavení programu

  KONTAKTUJTE NÁS TEL.: 224 826 772, 777 02 17 54