V Praze dne 28.2.2008

 

Hodnocení školení DTP programů u firmy A.D.Do. architektura - design

U firmy A.D.Do pana Dolejška jsem od 10.1. do 28.2.2008 absolvovala školení zaměřený na předtiskovou přípravu a ovládání DTP programů Adobe Creative Suite 3 – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a Adobe Acrobat.

Během školení jsem se toho velice naučila a to hlavně díky individuálnímu přístupu lektora k potřebám žáka a důkladnému procvičování probírané látky (domácí úkoly, konzultace, příklady z praxe, průběžné hodnocení mé práce atd.). Za tuto dobu intenzivního učení jsme zvládli látku od naprostých základů až po vytvoření mého vlastního portfolia s ukázkou mé dosavadní práce v oblasti grafiky a předtiskové přípravy.

Obzvláště kladně hodnotím výuku programu Adobe Photoshop, kdy pan Dolejšek, který se aktivně věnuje fotografování, dokázal velmi poutavě a na profesionální úrovni vysvětlit principy fotografování, které je nezbytné znát při práci s Photoshopem - při ladění barevnosti, světel a stínů, při použití efektových filtrů a při nejrůznějších úpravách obrázků.

Ráda bych tak touto cestou panu Dolejškovi poděkovala za přístup a strávený čas a doufám, že díky jeho pomoci si splním svůj sen stát se profesionálním grafikem.

 

Petra Toffoletová
StudioPanther