Z mého úhlu pohledu se jednalo o výbornou, komplexní výuku DTP programů, zvládnutí předtiskové přípravy, typografických i polygrafických znalostí. Výuka je opravdu doslova „ušita“ studentovi na míru, tempo výuky je určeno jeho schopnostmi, snahou a  znalostmi problematiky, které již student měl.

 

Školení pro mne bylo jednoznačně přínosem, v mých očích k tomu hodně pomohly i charakterové vlastnosti lektora. Pokud student vloží do svého studia dostatek píle a snahy, nemusí se bát, že by jeho peníze byly vyhozené oknem. Pokud v budoucnu budu mít čas rozšířit úroveň mých DTP znalostí dále, nebudu váhat a opět využiji služeb Jaromíra Dolejška.

 

 

 

Jan Bronec