Lekce 1
Začínáme pracovat v Adobe Photoshopu

     K likni na Přehled lekce
Pohled na pracovní plochu


Použití nástrojů
Použití panelu voleb nástrojů a dalších paletek
Vracení akcí v aplikaci Photoshop
Použití online služeb společnosti Adobe
Přehled nástrojů
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 2
Práce s Adobe Bridge

     K likni na Přehled lekce  
Zobrazování a úpravy souborů v Adobe Bridge

 
informací pro snadné rozlišení souborů
Vyhledávání v Adobe Bridge
Používání oblíbených položek a kolekcí
Automatizace dávkových úkonů
Nákup knihovních fotografií
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 3
Základní opravy fotografie

     K likni na Přehled lekce Postup při retušování
Rozlišení a velikost obrazu
Natažení a oříznutí obrazu
Použití automatického přizpůsobení
Ruční přizpůsobení tonálního rozsahu
Odstranění barevného nádechu
Záměna barev v obrazu
Přizpůsobení světlosti nástrojem Zesvětlení
Přizpůsobení sytosti nástrojem Houba
Použití filtru Doostřit
Porovnání výsledků ručních a automatických úprav...
Uložení obrazu pro čtyřbarevný tisk
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 4
Retušování a oprava fotografie

     K likni na Přehled lekce  
Oprava ploch nástrojem Klonovací razítko
Nástroj Bodový retušovací štětec
Nástroj Retušovací štětec a Záplata
Retušování fotografie na samostatné vrstvě
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 5
Práce s výběry

     K likni na Přehled lekce  
Výběr a nástroje pro výběr

Vytvoření výběru nástrojem Kouzelná hůlka
Použití Kouzelné hůlky s dalšími nástroji pro výběr
Práce s oválnými a kruhovými výběry
Otáčení výběru
Vytváření výběru nástrojem Magnetické laso
Oříznutí dokončeného obrazu a mazání uvnitř výběru.
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 6
Základy práce s vrstvami

     K likni na Přehled lekce  
Vrstvy


Změna uspořádání vrstev
Použití stylu vrstvy
Sloučení do jedné vrstvy a uložení souborů
Photoshop pro děti
Zvládne to i dítě - a pobaví se každý!
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 7
Masky a kanály

     K likni na Přehled lekce Práce s maskami a kanály
Vytvoření rychlé masky
Úprava rychlé masky
Uložení výběru ve formě masky
Úprava masky
Načtení masky jako výběru a její přizpůsobení
Oddělení obrazu
Použití efektu filtru v maskovaném výběru
Vytvoření masky přechodu
Použití efektů pomocí přechodové masky
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 8
Korekce a úpravy digitálních fotografií

     K likni na Přehled lekce  
Soubory camera raw


Zpracování souborů camera raw
Korekce digitálních fotografií
Úpravy obrázků s perspektivou
Korekce vady objektivu
Tvorba PDF alba
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 9
Typografický návrh

     K likni na Přehled lekce  
Text


Převod textu na ořezovou masku
Vytvoření grafického prvku pomocí písma
Práce s interaktivními formátovacími nástroji
Pokřivení bodového textu
Návrh odstavce textu
Pokřivení vrstvy
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 10
Vektorové kreslení

     K likni na Přehled lekce  
Bitmapové obrazy a vektorové grafické objekty


Cesty a nástroj
Pero
Kombinace cest a grafiky
Tvorba vektorových objektů pro pozadí
Práce s vlastními uživatelskými tvary
Import automatického objektu
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 11
Pokročilé techniky při práci s vrstvami

     K likni na Přehled lekce
Vytvoření cesty pro oříznutí vrstvy
Tvorba skupin vrstev
Vytvoření vrstvy úpravv
Vytvoření přechodové vrstvy vyseknutí
Import vrstvy z jiného souboru
Použití stylů vrstvy
Duplikování a oříznutí vrstvy
Zkapalnění vrstvy
Vytvoření vrstvy okraje
Sloučení obrazu s vrstvami do jedné vrstvy
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 12
Pokročilé kompozice

     K likni na Přehled lekce
Automatizace úlohy s více kroky
Montáž ze čtyř obrázků
Vybarvení výběrů ve vrstvě ručně
Změna vyváženosti barev
Použití filtrů
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 13
Vytváření odkazů v obrázku

     K likni na Přehled lekce  
Rozřezání obrazu v aplikaci Photoshop

iPřechod do ImageReady
Práce s obrazovými mapami (ImageReady)
Uložení obrázků s odkazy do HTML souboru
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 14
Vytváření rolloverů

     K likni na Přehled lekce  
0 rolloverech


Vytváření stavů rolloveru
Vytváření vzdálených rolloverů
Uložení stránky v HTML
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 15
Vytváření animovaných obrazů pro Web

     K likni na Přehled lekce  
Vytváření animací v aplikaci Adobe lmageReady


Animace skrytím a zobrazením vrstev
Animace pomocí krytí a polohy vrstvy
Vytvoření animací pomocí vektorových masek Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

 
Lekce 16
Reprodukce barev

     K likni na Přehled lekce  
Nastavení správy barev


Zobrazení náhledu obrazu
Určování barev nacházejících se mimo gamut
Úprava obrazu a vytištění nátisku
Uložení obrázku s výtažky
Tisk
Shrnutí
Kontrolní otázky
Odpovědi

Doba výkladu je, v ideálním případě, cca 21  vyučovacích hodin (à 45 min. K této době je nutné připočítat ještě čas na cvičení jehož doba je závislá na schopnostech vyučovaného a na jeho předchozích znalostech související problematiky.

KONTAKTUJTE NÁS TEL.: 224 826 772, 777 02 17 54