Lekce 1         Seznámení s pracovní plochou

Úvod

Prohlídka pracovní plochy Panel nástrojů

Okno dokumentu

Odkládací plocha

Zobrazení a uspořádání palet

Přizpůsobení pracovní plochy

Použití nabídek palet

Změna měřítka zobrazení dokumentu

Použití příkazů Zobrazení a nabídky Zvětšení

Použití nástroje lupa

Pohyb po dokumentu

Přechod mezi stránkami ....

Posun dokumentu

Použití palety Navigátor

Práce s vrstvami

Použití kontextových nabídek

Výběr objektů

Použití nápovědy InDesignu

Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 2         Příprava dokumentu

Úvod

Vytvoření a uložení vlastní stránky

Založení nového dokumentu

Úpravy vzorových stránek

Přidání vodítek ke vzoru

Přejmenování vzorové stránky

Vytvoření vzoru pro zápatí

Vytažení vodítek z pravítek

Vytvoření textového rámečku zápatí ve vzoru ..

Kopírování druhého zápatí

Tvorba vzoru s vyhrazenými rámečky

Vytvoření vyhrazeného místa pro nadpis

Připojení vyhrazeného místa pro grafiku

Kreslení barevného tvaru

Tvorba textových rámečků pomocí sloupců

Aplikování vzorů na stránky dokumentu

Změna číslování stránek přidáním oddílů

Přidávání nových stránek

Odstranění a uspořádání stránek

Vkládání textu a grafiky na stránky dokumentu.

Lokální změny vzorových objektů

Úprava vzorových stránek

Zobrazení hotové dvojstránky

Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 3         Práce s rámečky

Úvod

Úpravy textových rámečků

Úpravy velikosti rámečků

Změna tvaru textového rámečku kotevními body.

Úpravy grafických rámečků

Změna velikosti grafického rámečku

Změna velikosti a posun obrázku uvnitř rámečku.

Změny tvaru rámečku

Úprava rámečku v seskupených objektech

Obtékání textu kolem grafiky

Tvorba nových rámečků a přizpůsobení obsahu...

Duplikování rámečku a jeho obsahu

Nahrazování obsahů rámečků

Převádění tvarů

Nástroj poloha

Kreslení nových grafických rámečků

Umisťování a obarvení textu v rámečku

s barevnou výplní

Orientace objektů v prostoru

Přizpůsobení vsazení textu uvnitř rámečku

Otáčení objektu

Zarovnávání více objektů

Natáčení objektu uvnitř rámečku

Dokončení

Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 4         Import a úpravy textu

úvod

Správa písem

Tvorba a vkládání textu

Tvorba nadpisu a aplikace stylu

Natékání textu

Ruční natékání textu

Automatické natékání textu

Změna velikosti textového rámečku

Natékání textu do existujícího rámečku

Práce se styly

Aplikace stylu

Načítání stylů z jiného dokumentu

Svislé zarovnání textu

Zřetězení textu

Změna počtu sloupců na stránce

Umísťování textových rámečků s poloautomatickým

natékáním

Aplikace a úpravy stylů sloupku

Přidávání odkazu na pokračování článku

Změna vodorovného a svislého zarovnávání textu

Vyhledávání a změny

Vyhledání textu a změna formátování

Vyhledávání a nahrazování speciálních znaků

Vyhledání a nahrazení chybějícího písma

Kontrola pravopisu článku

Přidávání slov do slovníku

Přidávání slov do slovníku v dokumentu

Dynamická kontrola pravopisu.. Automatické opravy

Kontrola pravopisu dalších jazyků

Úpravy tažením

Práce s editorem článku

Tvorba textu na cestě

Dokončení

Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 5         Práce s typografií

Úvod

Úprava řádkového prokladu  Zarovnávání textu mřížkou účaří . Zobrazení mřížky účaří , Změna mezer před a za odstavci . Změna písem a řezů

Změna zarovnání odstavce

Přidání písmového ornamentu a speciálních znaků....

Aplikace zvláštních funkcí pro písmo

Aplikace přechodu na text

Tvorba iniciály

Aplikace výplně a tahu

Úprava rozestupů mezi písmeny a slovy

Úprava vyrovnání párů a prostrkání

Aplikace odstavcové a jednořádkové sazby.

Práce s tabulátory

Tvorba předsazení

Přidávání linky pod odstavec

Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 6         Práce s barvou

Úvod

Vymezení požadavků na tisk

Přidávání barev do palety Vzorník

Aplikace barev na objekty

Tvorba čárkovaných tahů

Práce s přechody

Tvorba a aplikace políčka přechodu

Úprava směru přechodu

Tvorba odstínu

Tvorba přímé barvy

Aplikace barvy na text

Aplikace barev na další objekty

Tvorba dalšího odstínu

Pokročilé techniky pro přechody

Tvorba políčka přechodu s více barvami ....

Aplikace přechodu na objekt

Aplikace přechodu na více objektů

Zajištění jednotných barev

0 správě barev

Nezávislý barvový prostor

ICC profily

Převodní moduly správy barev

Součásti CMYK workflow zaměřeného na tisk

Nastavení správy barev v InDesignu CS2

Odbočka k Bridge

Výběr převodního modulu Adobe ACE

Nastavení výchozích pracovních prostorů

Přiřazení zdrojových profilů

Určení záměru reprodukce

Použití zobrazení s plným rozlišením pro správu barev.

Správa barev importované grafiky v InDesignu CS2

Přiřazení profilu po importu obrázku

Vložení profilu do obrazu Photoshopu

Zprovoznění správy barev ve Photoshopu CS2

Vložení profilu

Aktualizace obrázku v InDesignu CS2

Přiřazení profilu při vkládání grafiky

Vložení profilu do souboru Illustratoru

Nastavení správy barev v lllustratoru CS2

Vložení profilu do grafiky Illustratoru

Umístění souboru Illustratoru se správou barev

do InDesignu

Další zdroje informací o správě barev Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 7         Práce se styly

Úvod

Tvorba a aplikování objektových stylů

Tvorba objektového stylu

Aplikace objektového stylu

Tvorba a aplikace znakových stylů

Tvorba znakového stylu

Aplikace znakového stylu

Tvorba a aplikace odstavcových stylů

Tvorba odstavcového stylu

Aplikace odstavcového stylu

Vnořování znakových stylů do odstavcových .

Tvorba odstavcového stylu pro vnořování

Tvorba vnořeného stylu

Globální aktualizace stylů

Nahrávání stylů z jiného dokumentu

Dokončení

Zkuste si sami

Změna objektového stylu

Shrnutí

      Lekce 8         Import grafiky a vazby

Úvod

Vkládání grafiky z jiných programů

Srovnání vektorové a bitmapové grafiky

Správa vazeb na importované soubory

Rozpoznání importovaných obrázků

Prohlížení údajů o připojených souborech

Zobrazení souborů v Exploreru (Windows)

nebo Finderu (Mac OS)

Aktualizace upravených grafických souborů...

Upravení kvality zobrazení

Práce s ořezovými cestami

Odstranění bílého pozadí v InDesignu

Práce s alfa kanály

Import souboru Photoshopu s alfa kanály

Prohlížení cest a alfa kanálů Photoshopu

Použití alfa kanálů Photoshopu v InDesignu..

Umísťování nativních souborů

Import souboru Photoshopu s vrstvami a kompozicemi vrstev

Vkládání včleněné grafiky

Obtékání textu kolem včleněné grafiky

Import souboru Illustratoru

Import souboru Illustratoru s vrstvami

Správa objektů pomocí knihoven ....

Tvorba knihovny

Importování grafiky před Adobe Bridže

Zkuste si sami

Shrnutí

      Lekce 9         Tvorba tabulek

úvod

Import a formátování tabulky

Formátování okrajů a střídání barev řádků

Přidání tahů buněk

Formátování titulních buněk

Odstranění sloupce

Vkládání grafiky do tabulek

Nastavení pevných rozměrů řádků a sloupců

Umístění grafiky do buněk tabulky

Umístění více obrázků do jedné buňky

Formátování textu v tabulce

Aplikování znakových stylů na text v tabulce

Změna velikosti sloupce tažením

Práce s tabulkami ve stávajících textových rámečcích

Dokončení

Zkuste si sami

Shrnutí

 Lekce 10         Lekce 10    Práce s průhledností

Úvod

Import a obarvení černobílého obrázku

Aplikace voleb průhlednosti

Změna průhlednosti jednobarevných objektů

Aplikování režimu prolnutí Násobit

Aplikace prolnutí okrajů na obrázek

Úprava nastavení průhlednosti pro obrázky EPS  

Úprava průhlednosti u obrázků Photoshopu

Import a úprava obrázku Illustratoru s průhledností

Nastavení průhlednosti textu

Tvorba vrženého stínu

Zkuste si sami

Shrnutí

 Lekce 11         Lekce 11    Práce s dlouhými dokumenty

úvod

Definice knihy

Založení souboru knihy

Nastavení pořadí a číslování stránek

Práce s obsahem

Přidání souboru s obsahem

Generování obsahu

Udržování konzistence mezi soubory knihy

Změna zdroje stylů

Synchronizace dokumentů knihy

Tvorba rejstříku

Tvorba značek rejstříku

Tvorba křížového odkazu rejstříku

Generování rejstříku

Zkuste si sami

Shrnutí

 Lekce 12         Lekce 12    Tisk a export PDF

Úvod

Kontrola před výstupem

Sbalení souborů pro předání nebo archivaci

Tvorba PDF náhledu

Náhled barevných výtažků

Náhled sloučení průhledností

Náhled stránky

Tisk náhledu na laserové nebo inkoustové tiskárně.

Zkuste si sami

Shrnutí

 Lekce 13         Lekce 13    Práce s XML

Úvod

O XML

Prohlížení XML tagů Import a aplikování XML tagů

Tagování obrázků

Prohlížení a uspořádání struktury

Prohlížení a aplikace atributů ... Export XML

Import XML

Mapování tagů na styly

Použití výstřižků XML

Zkuste si sami

Shrnutí

 Lekce 14         Lekce 14    Adobe Bridge a Version Cue

Úvod

Použití Adobe Bridge

Procházení a prohlížení souborů

Ukládání skupin souborů

Práce s Version Cue

Založení nového projektu a přidání souborů.. Práce s verzemi souborů

Správa pracovní plochy Version Cue

Uspořádání a hledání souborů

Zkuste si sami

Shrnutí

 

 

KONTAKTUJTE NÁS TEL.: 224 826 772, 777 02 17 54