Obsah

Co najdete na CD

Na úvod

Oficiální výukový kurz

Dříve než začnete

Instalace písem pro použití této knihy

Kopírování souborů výukového kurzu

Instalace souborů výukového kurzu

Obnova výchozích nastavení

Uložení aktuálních předvoleb Illustratoru

Obnova uložených nastavení po dokončení lekce

Zdroje informací

Osvědčení Adobe

Novinky v Adobe Illustratoru CS2

Ovládací paleta

Pracovní plochy

Živá vektorizace

Živá malba

Vylepšení importu Photoshopu

Rastry pro přímé barvy

Podpora SVG 1.1

Posunuté cesty

Podtržený text a přeškrtnutí

Rychlé seznámení s Adobe Illustratorem CS2

Na úvod

Vytvoření prolnutí

Umisťování obrázků Photoshopu v Illustratoru CS2

Zarovnání bot

Použití nástroje Živá vektorizace

Sazba s ovládací paletou

Tvorba obrysu textu

Použití palety Vzhled

Použití efektů

Uložení vzhledu do grafického stylu

Použití funkce Živá malba

Nastavení režimu prolnutí

Tvorba ořezové masky

      Lekce 1          Seznámení s pracovní plochou

Na úvod

Zobrazení kresby

Používání nástrojů Illustratoru

Změna zobrazení kresby

Použití příkazů pro zobrazení

Použití nástroje Lupa

Posouvání dokumentu

Použití palety Navigátor

Práce s paletami

Používání a ukládání pracovních ploch

Používání kontextových nabídek

Používání nápovědy

Zobrazení obsahu nápovědy

Používání klíčových slov, odkazů a rejstříku

Hledání témat pomocí rejstříku

Používání on line služeb Adobe

Návštěva internetových stránek společnosti

Adobe Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 2          Vybírání a tvary

Na úvod

Používání nástroje výběr

Použití nástroje Přímý výběr

Vytváření výběru vyznačením oblasti

Seskupování prvků

Doplnění prvku do skupiny

Používání výběrových technik

Pokročilé techniky výběru

Vytváření základních tvarů

Používání nástrojů pro základní tvary

Nakreslení tužky

Tipy pro kreslení mnohoúhelníků, spirál a hvězd

Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 3          Transformování objektů

Na úvod

Změna velikosti objektů

Otáčení objektů

Zrcadlení objektů

Deformování objektů

Zkosení objektů

Přesné umisťování objektů

Změna perspektivy

Použití nástroje Libovolná transformace

Provádění vícenásobných transformací

Prozkoumejte si sami

Vytvoření dynamického textu

Import dat a dávkové zpracování

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 4          Kreslení nástrojem Pero

Na úvod

Vytváření přímých čar

Vytváření zakřivených cest

Vytváření křivky

Křivky a rohové kotevní body

Vytvoření obrázku hrušky

Vytvoření sípu

Rozdělení cesty

Doplnění šipek

Kreslení křivek

Vybírání křivky

Kreslení listu

Kreslení jiných druhů křivek

Změna hladké křivky na ostrou a naopak

Kreslení obrazce hrušky

Úpravy křivek

Dokončení ilustrace hrušky

Montáž částí

Vybarvení kresby

Prozkoumejte si sami Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 5          Barvy a vybarvování

Na úvod

Živá vektorizace

Živá malba

Úpravy oblastí živé malby

Barevný režim

Ovládací prvky pro barvy

Základy práce s barvami

Kopírování atributů

Přidání přímé barvy

Použití palety Vzhled pro výplně a tahy

Vybarvěte město!

Tvorba vlastních barev

Vybarvování vzory a přechody             

Vzory

Tvorba vlastního vzoru

Použití vzoru

Úprava vzoru

Použití štětců

Uložení grafického stylu

Prozkoumejte si sami

Experimentování s odlesky

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 6          Práce s textem

Na úvod

Import textového souboru

Tvorba sloupcového textu

Tok textu

Práce s přesahujícím textem a změna toku textu 

Zřetězování textu

Změna velikosti textové plochy

Změna formátování textu

Změna velikosti textu

Změna barvy textu

Další možnosti formátování textu

Změna formátování odstavce

Ukládání a používání stylů

Tvorba a použití odstavcového stylu

Tvorba a použití znakového stylu

Vzorkování textu

Obtékání textu kolem grafiky

Změna tvaru textu pokřivením

Tvorba textu podél cest a tvarů

Tvorba obrysů textu

Prozkoumejte si sami    Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 7          Práce s vrstvami

Na úvod

Vytváření vrstev

Přesouvání objektů a vrstev

Zamykání vrstev

Zobrazování vrstev

Vkládání vrstev

Vytváření ořezových masek

Sloučení vrstev

Aplikace atributů vzhledu na vrstvu

Prozkoumejte si sami    Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 8          Prolínání tvarů a barev

Na úvod

Vytvoření přechodové výplně

Nastavení směru prolínání přechodu

Doplnění barev do přechodu

Vytvoření prolnutí s plynulým odstupňováním barev

Prolnutí s mezilehlými kroky

Úprava prolnutí

Kombinace prolnutí s přechody

Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

      Lekce 9          Práce se symboly

Na úvod

Vytvoření symbolu

Aplikování instance symbolu

Použití symbolových nástrojů

Úpravy symbolů

Aktualizace symbolu

Ukládání kreseb do palety symbolů a jejich

získávání z palety

Mapování symbolu na 3D kresbu

Vytvoření symbolu pro boční stranu

Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

 Lekce 10          Práce se stopami štětce a efektem Klikyháky

Na úvod

Použití objektových stop štětce

Kreslení nástrojem Štětec

Úpravy cest nástrojem Štětec

Používání rozsévacích stop štětce

Změna voleb stopy štětce

Aplikace rozsévacích stop na cesty

Změna barevných atributů stop štětce

Změna barvy stopy štětce posunem odstínu

Změna barvy stopy vybarvením metodou Odstíny

Použití výplně u stop štětců

Používání kaligrafických stop štětce

Používání stop se vzorkem

Vytváření stop štětce

Vytvoření políček pro stopu se vzorkem

Vytvoření stopy štětce se vzorkem z políček vzorníku

Malování stopou štětce se vzorkem

Použití efektu Klikyháky

Prozkoumejte si sami

Vytváření stop

Použití knihovny stop štětců Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

 Lekce 11          Používání atributů vzhledu, grafických stylů a efektů

Na úvod

Použití atributů vzhledu

Přidání atributu vzhledu

Změna pořadí atributů vzhledu

Použití efektů

Úpravy efektu

Použití Grafických stylů

Vytvoření a uložení grafického stylu

Aplikace grafického stylu na vrstvu

Aplikování existujících grafických stylů

Kopírování, aplikování a odstraňování stylů a vzhledů

Ukládání a tisk souborů s efekty průhlednosti

Použití Nastavení rastrových efektů dokumentu

Použití palety Náhled sloučení průhledností

Přiřazení přednastavení sloučení průhledností

Ukládání souboru s průhledností

Ukládání ve formátu EPS

Tisk průhledné kresby

Exportování a importování nastavení sloučení

průhledností

Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

 Lekce 12          Používání 3D efektů

Na úvod

Vytvoření pruhu loga s efektem pokřivení

Vytvoření logotypu

Stylizace pruhu a logotypu

Použití stop štětce pro dekoraci

Vytvoření dekorace stopou štětce

Přeměna kresby na symboly

Vytvoření prostorového válce

Použití 3D efektu vytlačení

Použití symbolu jako mapovaného obrazu

Vytvoření obkrouženého objektu

Změna osvětlení

Mapování obrazu Photoshopu

Přizpůsobení osvětlení

Vytvoření vlastní obkroužené kresby

Použití efektu 3D Natočení

Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

 Lekce 13          Kombinace grafiky Illustratoru a souborů Creative Suite

Kombinace kresby

Srovnání vektorových a bitmapových obrázků

Na úvod

Umístění souboru Adobe Photoshopu

0 kompozicích vrstev

Zduplikování umístěného obrázku

Maskování obrázku

Vytvoření složené cesty a masek krytí

Úprava importované masky

Vzorkování barev v umístěných obrázcích

Nahrazení umístěného obrázku

Prozkoumejte si sami    Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

 Lekce 14          Tisk kresby a vytváření barevných výtažků

Tisk: Přehled

0 tiskových zařízeních

Autotypické rastry

Hustota rastru

Rozlišení výstupního zařízení

0 barvách

Barevný model RGB

Barevný model CMYK

Přímé barvy

Na úvod

Co je správa barev

Nastavení správy barev v aplikacích Adobe

Synchronizace barev pomocí Adobe Bridge

Nastavení barev aplikace

Tisk černobílých kontrolních nátisků

Kontrolní náhled barev na obrazovce

Použití příkazu Informace o dokumentu

Vytváření barevných výtažků

Výběr souboru pro popis tiskárny

Určení oblasti spadávky

Vytváření barevných výtažků

Určení hustoty rastru

Práce s dvoubarevnými ilustracemi

Úpravy přímé barvy

Vytváření výtažků přímých barev

Vytvoření přesahů

Přetisk objektů

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

 Lekce 15          Adobe Bridge a Version Cue

Na úvod

Použití Adobe Bridge

Procházení a prohlížení souborů

Ukládání skupin souborů

Práce s Version Cue

Založení nového projektu a přidání souborů

Práce s verzemi souborů

Správa pracovní plochy Version Cue

Uspořádání a hledání souborů

Prozkoumejte si sami

Shrnutí

Kontrolní otázky

Odpovědi

KONTAKTUJTE NÁS TEL.: 224 826 772, 777 02 17 54