Lekce 1          Představujeme aplikaci Acrobat Professional

Začínáme

0 aplikaci Acrobat

Vytváření souboru ve formátu Adobe PDF

Práce se soubory PDF

Čtení souborů PDF

Formát Adobe PDF v síti WWW

Příklady

Vytváření dokumentů pro prohlížení on-line

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 2          Seznamujeme se s pracovní plochou

Začínáme

Použití okna Jak na to

Použití nástrojů, pruhů nástrojů a tlačítek úloh v aplikaci Acrobat

Výběr nástrojů

Použití nabídky Nástroje

Ukotvení pruhu nástrojů

Přizpůsobení pruhu nástrojů

Uzamčení pruhu nástrojů

Obnovení nastavení pruhů nástrojů

Použití panelů aplikace Acrobat

Zobrazení panelů

Změna zobrazení panelu

Použití kontextových nabídek

Zobrazení na obrazovce

Nastavení pracovní plochy

Zavření okna Jak na to

Uspořádání panelů nástrojů

Navigace v dokumentu

Procházení dokumentem

Procházení dokumentem pomocí miniatur stránek

Změna velikosti zobrazení stránky

Pohyb podle vazeb

Tisk souborů PDF

Použití úplné nápovědy pro Acrobat 6.0

Otevření Úplné nápovědy pro Acrobat 6.0

Použití rejstříku

Použití funkce vyhledávání

Tisk témat nápovědy

Tisk úplné on-line nápovědy

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 3          Převod souborů Microsoft Office (Windows

Začínáme

Převod souboru aplikace Microsoft Word do PDF

0 souboru aplikace Microsoft Word

Převod nadpisů a stylů aplikace Word do záložek v souboru PDF

Převod komentářů z aplikace Word do poznámek v souboru PDF

Zabezpečení souboru ve formátu Adobe PDF

Změna nastavení převodu

Převod souboru aplikace Word

Převod prezentace z aplikace PowerPoint a její odeslání e-mailem 0 souboru aplikace PowerPoint

Kontrola nastavení převodu

Převod prezentace a její odeslání e-mailem Převod dokumentu z aplikace Excel a zahájení recenze

0 souboru aplikace Excel

Převedení celého sešitu

Kontrola nastavení převodu

Zahájení recenze e-mailem

Převod a přiložení souboru v aplikaci Outlook

Převod webových stránek z prohlížeče Internet Explorer

Samostatné experimentování

Export tabulek ze souborů PDF

Převod a sloučení více souborů aplikací Office

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 4          Převod souborů do formátu Adobe PDF

Začínáme

Vytvoření souboru PDF ze souboru TIFF

Přidání poznámky

Odeslání souboru PDF e-mailem

Převedení a sloučení souborů různých typů

Sloučení souborů

Převod a konsolidace souborů

Přidání textu záhlaví a čísel stránek

Úprava záhlaví a zápatí

Přidání vodoznaku

Vyhledávání v souboru PDF

Vytváření souborů PDF pomocí příkazu Tisknout

Vyhledání tiskárny Adobe PDF

Tisk na tiskárnu Adobe PDF

Windows

Mac OS:

Samostatné experimentování (Windows)

Použití příkazu Převést do Adobe PDF

Použití příkazu Zkombinovat v Adobe Acrobatu           

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 5          Přizpůsobení kvality výstupu souboru PDF

Začínáme

0 nastavení Adobe PDF

Změna nastavení Adobe PDF v programu Distiller

Změna nastavení Adobe PDF v programu PDFMaker

Změna nastavení Adobe PDF v tiskárně Adobe PDF

Použití výchozích nastavení Adobe PDF

0 kompresi a převzorkování

Použití vlastních nastavení převodu

Změna nastavení Adobe PDF

Zpracování barevného souboru s vlastním nastavením

Zpracování obrazů ve stupních šedi a monochromatických obrazů..

Správa barev

Správa barev v programech Distiller či PDFMaker

Správa barev v aplikaci Acrobat

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 6          Vytváření souborů ve formátu PDF z webových stránek.

Začínáme

Připojení k internetu

Nastavení voleb pro převod webových stránek

Vytvoření souboru PDF z webové stránky

Stahování a převod odkazu na převedené webové stránce

Vymazání převedených webových stránek        
Aktualizace převedených webových stránek

Vytvoření souboru PDF s oblíbenými webovými stránkami

Převod webových stránek v prohlížeči Internet Explorer (Windows)

Nastavení předvoleb převodu

Otevření podokna Adobe PDF

Převod webových stránek do formátu Adobe PDF

Převod stránek propojených vazbami

Převod a tisk webových stránek

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 7          úpravy souborů PDF

Začínáme

Úpravy stránek

Převedení a přidání souboru s obrázkem

 Otočení stránky

Oříznutí stránky

Přesouvání stránek pomocí miniatur

Vlažení stránky z jiného souboru

Úprava odkazů

Vkládání souborů PDF

Aktualizace cíle záložky

Odstranění stránky

Přečíslování stránek

Úpravy textu

Přidání záložky

Přidání zvuku

Kopírování textu a obrázků ze souboru PDF

Zkopírování veškerého textu a obrázků

Kopírování a vkládání malých částí textu

Kopírování jednotlivých obrázků

Převod stránky PDF do formátu obrázku

Převedení stránek PDF do formátu obrázku

Převedení obrázků v souboru PDF do souborů s obrázky

Shrnující otázky

Odpovědi

      Lekce 8          Použití aplikace Acrobat v cyklu recenzování dokumentu

Začínáme

Otevření pracovního souboru

Práce s poznámkami

Otevření pruhů nástrojů pro poznámky

Prohlížení připomínek dalších recenzentů

Nastavení vzhledu poznámek

Změna jména autora připomínek

Export a import poznámek

Odpovědna poznámky

Přidání poznámek

Značky v dokumentu pomocí nástrojů pro značky v textu

Úpravy textu

Odstranění poznámky

Přidání souboru s přílohou

Značky v dokumentu pomocí nástrojů pro kreslení

Přehled poznámek

Kontrola pravopisu v poznámkách

Tisk poznámek

Samostatné experimentování: Vlastní razítka

Vytvoření vlastního razítka

Použití vlastního razítka

Samostatné experimentování: Recenze e-mailem

Nastavení recenze e-mailem

Účast v recenzi e-mailem

Přijetí poznámek v recenzi

Správa recenze e-mailem

Shrnující otázky

      Lekce 9          Publikování dokumentů on-line

Začínáme

Zobrazení pracovního souboru

Nastavení zobrazení při otevření

Prohlížení záložek

Přidání vlastních záložek

Vytváření nových záložek

Přesouvání záložek

Úprava nastavení cíle záložky

Prohlížení článků

Odstranění článku

Vytvoření článku

Čtení článku

Nahrazení stránky

Zmenšení velikosti souboru

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 10          Optimalizace návrhu dokumentu pro publikování on-line

Začínáme

Prohlédnutí prvků návrhu on-line dokumentu

Vytvoření on-line dokumentu

Volba velikosti stránky

Přidání odkazů

Vytvoření vazby na webovou stránku

Přidání barvy u hypertextových vazeb

Nastavení vazby na webovou stránku

Podtrhávání vazeb

Úpravy typu a cíle vazby

Úprava oblasti aktivace vazby

Vytvořeni vazby na cíl

Použití skriptu v jazyce JavaScript k nastavení cíle tlačítka

Přidání informací o vlastnostech dokumentu do souboru PDF

Optimalizace pro stahování po jednotlivých stránkách

Přidání instalačního programu pro software Adobe Reader

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 11          Přidání digitálního podpisu a zabezpečení

Začínáme

Otevření pracovního souboru

Vytvoření digitálního identifikátoru

Podepsání inzerátu

Přidání obrázku k digitálnímu podpisu

Úpravy podepsaného dokumentu

Certifikace souboru PDF

Podepsání certifikovaného dokumentu

Prohlížení nastavení zabezpečení

Přidání zabezpečení do souboru PDF

Přidání hesel

Otevření souboru chráněného heslem

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 12          Vyplňování formulářů

Začínáme

Otevření formuláře chráněného heslem

Vyplňování formuláře

Automatické doplňování polí formuláře

Použití zaškrtávacích políček a přepínačů

Kontrola pravopisu v záznamech

Podepsání formuláře

Odeslání vyplněného formuláře e-mailem

Přidání pole pro podpis

Export dat z formuláře

Porovnání velikosti souborů FDF a PDF

Import dat z formuláře

Samostatné experimentování

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 13          Příprava prezentací

Začínáme

Otevření pracovního souboru

Nastavení zobrazení na celou obrazovku

Nastavení přechodů stránek

Nastavení rychlosti otáčení stránek"

Přidání zvukového efektu při přechodu mezi stránkami

Nastavení předvoleb v režimu Na celou obrazovku

Vytvoření smyčky v prezentaci

Nastavení výchozích předvoleb v režimu Na celou obrazovku

Přidání stránek do prezentace

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 14          Práce s obrázky

Začínáme

Kopírování obrázků do schránky

Export, úpravy a tisk obrázků

Export obrázků pomocí funkce Práce s obrázky

Úpravy a tisk prostřednictvím funkce Práce s obrázky

Práce s obrázky z digitálního fotoaparátu

Převod obrazů ve formátu JPEG do formátu PDF

Oříznutí obrázků v souboru PDF

Přidání vlastního textu

Změna barvy textu popisku

Odeslání obrázků z aplikace Acrobat e-mailem

Nastavení prezentace

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 15          Práce s elektronickými knihami

Začínáme

Aktivace aplikace Acrobat jako čtečky elektronických knih

Přidání tlačítka e-Knihy na pruh nástrojů

Aktivace uživatelského profilu

Stažení elektronické knihy

Oprávnění k elektronickým knihám

Čtení elektronické knihy            •

Vyhlazení textu

Hlasité čtení

Ověření významu slov

Přidání poznámek k elektronickým knihám

Správa elektronických knih

Přidání souborů PDF do okna Moje knihovnička

Změna zobrazení v okně Moje knihovnička

Použití informací o kategorii

Zálohování elektronických knih •

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 16          Usnadnění přístupu k dokumentům

Začínáme

0 flexibilitě

0 usnadnění přístupu

0 struktuře

Prohlížení dokumentů s usnadněným přístupem

Práce s tagovaným souborem PDF        •

Ověření míry usnadnění přístupu            •

Přeformátování souboru PDF

Uložení textu s usnadněním přístupu

0 automatickém rolování posuvníkem

0 klávesových zkratkách

Nastavení předvoleb pro hlasité čtení

Pořadí při čtení

Usnadnění přístupu k souborům

Změna zobrazení na obrazovce

Změna barvy pozadí

Vyhlazení textu

Zvětšení textu záložky

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 17          Vytváření multimediálních prezentací       Začínáme...

Přidání interaktivní animace

Vytvoření tlačítka

Přidání akce pro zastavení animace

Zobrazení/skrytí pole

Přidání filmového klipu a jeho kontrola pomocí tlačítek

Vytváření, zarovnání a duplikace navigačních tlačítek

Přidání tlačítka Na první stranu

Zarovnání tlačítek

Duplikace tlačítek

Přidání zvukového souboru a přiřazení dvou akcí jedinému tlačítku

Přiřazení více akcí jedinému tlačítku

Vytváření akcí pro zastavení multimediálního klipu

Vytváření akcí pro spuštění přehrávání multimediálního klipu

Otevření multimediálního klipu v plovoucím okně

Vytváření celoobrazovkové prezentace s přechody

Samostatné experimentování

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 18          Inženýrství a technické možnosti Acrobatu

Začínáme

Slučování dokumentů

Navigační nástroje Posouvání a zvětšování

Práce s vrstvami

Změna atributů vrstvy

Použití měřících nástrojů

Pravítka a Nástroj vzdálenost

Měření obvodu a plochy

Navigační Nástroj lupa

Anotační Nástroj obláček

Příprava technických dokumentů pro distribuci  Oříznutí stránek

Nastavení výchozího zobrazeni s aktivním panelem vrstev a se stránkami

Nastavení zabezpečení proti změnám

Porovnávání dokumentů

Samostatné experimentování

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 19          Lekce 19 Vytváření PDF formulářů

Začínáme

Konverze papírového formuláře do formátu PDF

Přidávání textových polí

Formátování mnoha formulářových polí

Přidávání speciálních formátovacích omezení

Přidávání zaškrtávacích políček

Přidávání přepínacích tlačítek

Přidání tlačítek Tisk a Obnovit

Vytvoření tlačítka Obnovit

Exportování dat z formuláře

Vytváření elektronického formuláře pro objednávku

Přidávání kombinovaného pole

Duplikování polí

Ověřování textových/číselných polí

Více číselných polí

Výpočty z numerických polí

Formátování pole Datum

Přidání tlačítka Odeslat

Importování dat formuláře

Používání automaticky kalkulovaných polí formuláře

Samostatné experimentování

Shrnující otázky

Odpovědi

 Lekce 20          Použití programu Adobe Acrobat k profesionálnímu publikování

Začínáme

Vytváření souborů PDF pro tisk a předtisk

Funkce Preflight

Vytváření vlastního profilu pro Preflight

Vrstvy

Náhled separací

Práce s transparentností

Náhled transparentnosti

Nastavení náhledu sloučení

Další tisková nastavení

Sloučení průhledností

Nastavení správy barev

Samostatné experimentování

Shrnující otázky

Odpovědi

KONTAKTUJTE NÁS TEL.: 224 826 772, 777 02 17 54